Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt tổng số người dân đang sinh sống trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế năm 2022

(13:34 | 25/04/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QD 708 UB-09012021031722.pdf