Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn huyện U Minh Thượng (cập nhật từ ngày 24/4 đến 01/5/2022)

(15:15 | 06/05/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BC 68 UB-09122021045904.pdf