Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn huyện U Minh Thượng (cập nhật từ ngày 08/5 đến 14/5/2022)

(15:52 | 17/05/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BC 76 UB-05172022094207.pdf