Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/HU ngày 15/4/20222 của Ban Thường vụ Huyện ủy, thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 20/01/2022 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

(14:24 | 13/06/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KH 86 UB-06132022044045.pdf