Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn huyện U Minh Thượng (cập nhật từ ngày 12/6 đến 19/6/2022)

(10:25 | 27/06/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BC 115 UB-06272022023344.pdf