Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư để chuẩn bị công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023

(14:20 | 04/08/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV 211 UB-08042022080931.signed.pdf