Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Vv chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác

(07:29 | 09/08/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV 217 UB-08082022041409.pdf