Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn huyện U Minh Thượng (cập nhật từ ngày 31/7 đến ngày 06/8/2022)

(09:11 | 09/08/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BC 156 UB-08092022025932.pdf