Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện U Minh Thượng

(13:51 | 20/09/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KH 110 UB-09202022072020.signed.pdf