Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn huyện U Minh Thượng (cập nhật từ ngày 11/9 đến 17/9/2022)

(09:03 | 21/09/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BC 194 UB-09212022023557.pdf