Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Dự kiến thời gian và nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

(14:59 | 17/11/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TB 29 HDND-11172022080840.pdf