Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách thuộc dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn huyện U Minh Thượng

(15:16 | 22/11/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QD 3953-11222022090125.pdf