Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện U Minh Thượng

(09:25 | 23/11/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QD 3991-11232022025843.signed.pdf