Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện U Minh Thượng

(09:29 | 23/11/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BC 246-11232022025909.signed.pdf