Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Thông báo HĐND huyện Dự kiến thời gian và nội dung kỳ họp giữa năm 2020 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

(13:07 | 09/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TB 14 HDND.pdf