Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

U Minh Thượng: sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

(09:27 | 15/07/2020)

Ngày 29/6, Ban Thường Vụ Huyện ủy U Minh Thượng tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Trần Kiếm Phong -  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đặng Xuân Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyên ủy, đồng chí Lê Thị Xếp - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tầm quan và trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là việc xây dựng phong cách, tác phong công tác, ý thức tôn trọng nhân dân của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo giải quyết được Ban Thường vụ Huyện ủy U Minh Thượng xác định là nội dung đột phá trong việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm được tập trung lãnh đạo giải quyết như: xây dựng nông thôn mới, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách công tác, lề lối làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; tập trung giải quyết, xử lý có hiệu quả các vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trở thành nội dung quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng nhiệm vụ...

Công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05 qua các năm đã được chú trọng, tạo được sức lan tỏa trong nhân dân, có tác dụng thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện. Qua 04 năm triển khai thực hiện, đã có nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, gương mẫu; đặc biệt đã có 121 tập thể, 164 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05, Cũng tại hội nghị huyện cũng đã trao tặng 71 giấy khen cho 35 tập thể và 36 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện chỉ thị 05- CT/TW.

PT/Ban Tuyên giáo Huyện ủy