TIN NỔI BẬT:
Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện U Minh Thượng tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm dề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022  *  Ngày 27/6/2022 Hội LHPN xã Vĩnh Hòa tổ chức họp mặt gia đình tiêu biểu nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022, tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa.  *  U Minh Thượng- Họp mặt, giao lưu gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022  *  ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN VAY ỦY THÁC TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  *  NHỮNG CĂN NHÀ MỚI KHANG TRANG TỪ NGUỐN VỐN CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  *  Công tác hướng dẫn thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.  *  Sáng ngày 27/6/2022, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tổ chức hội nghị tổng kết phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.  *  Đăng ký mới, cập nhật thông tin chứng thư số cá nhân cho công chức, viên chức tại bộ phận một cửa huyện theo Công văn số 3778/VP-HCC ngày 18/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.  *  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện của ngày cuối tuần, ngày 24 tháng 06 năm 2022.  * 

Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Huyện U Minh Thượng Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

(09:58 | 06/08/2020)

Chiều ngày 03/8/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy U Minh Thượng tổ chức họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08/1930 - 01/08/2020). Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Kiếm Phong - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua các khóa, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng ủy trực thuộc, Ban Tuyên giáo các xã.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Thị Xếp - UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm qua của ngành Tuyên giáo. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng. Vì vậy, công tác tuyên giáo đã trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng, có vai trò đi trước, mở đường cho toàn bộ hoạt động của Đảng; là một trong những mặt công tác trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, của chế độ. Những đóng góp toàn diện, quan trọng của công tác tuyên giáo đã góp vào quá trình đổi mới tư duy, hình thành đường lối đổi mới; giáo dục, bồi dưỡng, xây đắp và củng cố niềm tin, định hướng giá trị, xây dựng thế giới quan khoa học cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, có ý nghĩa quan trọng, toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng; thúc đẩy mọi người hành động tích cực, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cùng với sự ra đời và phát triển của ngành tuyên giáo nói chung, công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Tuyên giáo Huyện ủy U Minh Thượng đã khắc phục khó khăn, làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng bộ thực hiện có hiệu quả các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng; công tác giáo dục lịch sử đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị ngày càng được đổi mới về nội dung, phương pháp, mang tính hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội được quan tâm định hướng, tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ và nhân dân. 

Phát biểu tại buổi họp mặt đồng chí Trần Kiếm Phong - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã biểu dương ghi nhận những đóng góp của ngành tuyên giáo trong thời gian qua. Thời gian tới cần phát huy: “đòi hi ngành tuyên giáo huyện nhà không ngng phn đu nhiu hơn na trong mi nhim v, góp phn to sthng nht vnhn thc, tư tưng và hành đng trong Đng b, sđng thun trong nhân dân, đthc hin thng li nhim vchính trca đa phương và Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025”; thhin rõ vai trò tiên phong, chlc trong công tác xây dng Đng; chđng bám sát, dbáo đúng tình hình, nht là tình hình tư tưng, tâm trng ca cán b, đng viên và các tng lp nhân dân đthc hin tt chc năng đnh hưng chính tr, tư tưng; đy mnh tng kết thc tin, quan tâm phát hin nhng đim mi trong đi sng xã hi và nâng cao cht lưng tham mưu cho cp y đng trong tng lĩnh vc công tác tuyên giáo; đi mi mnh mni dung, phương thc hot đng, tăng cưng sphi hp gia ban tuyên giáo 02 cp vi cơ quan nhà nưc cùng cp trong vic trin khai kế hoch phát trin kinh tế - xã hi, gii quyết các vn đbc xúc ca nhân dân; đy mnh công tác tuyên truyn, đng viên, cvũ các phong trào thi đua yêu nưc, gương ngưi tt, vic tt, các nhân ttích cc trên các lĩnh vc đi sng xã hi; tchc tt công tác tuyên truyn Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đi hi XI Đng btnh và Đi hi XIII ca Đng; xây dng đi ngũ cán btuyên giáo 02 cp có bn lĩnh chính tr, tư tưng vng vàng; có phm cht đo đc, li sng trong sáng, lành mnh; tinh thông, nhanh nhy và sáng to, có phương pháp làm vic khoa hc, hiệu quả... xng đáng là ngưi chiến sĩ trên mt trn tư tưng ca Đng”.