Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Huyện U Minh Thượng tổ chức Hội thảo mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng

(13:11 | 10/08/2020)

Ngày 06/8/2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức hội thảo mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng thuộc chương trình phát triển rau màu năm 2020. Đến dự có ông Phù Khí Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & PTNT và ngành chuyên môn tỉnh. Cấp huyện có ông Trần Kiếm Phong – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể huyện; Thường trực Đảng ủy, UBND các xã, Tổ kinh tế kỹ thuật và đại diện 18 nông dân đến tham dự.

          Mô hình đầu tư với diện tích 250 m2, tổng kinh phí đầu tư 130 triệu đồng, trong đó Trung tâm khuyến nông hỗ trợ 50 triệu đồng trong kinh phí lắp đặt hệ thống nhà lưới, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật tiếp cận kỹ thuật, tiếp cận công nghệ sản xuất mới. Theo đánh giá, thực hiện mô hình nhà màng đồi hỏi chi phí đầu tư ban đầu tương đối cao (đầu tư ban đầu sử dụng khoảng 10 năm tiếp theo), tuy nhiên mô hình trồng dưa lưới bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt, cụ thể như: tiết kiệm lượng phân bón, nước tưới, thuốc BVTV, giảm chi phí sản xuất, tạo sản phẩm an toàn, chất lượng nông sản được nâng lên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giúp nông dân hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương... Với diện tích 250 m2, sau khi trừ chi phí sản xuất, hàng năm lợi nhuận khoảng 60 triệu đồng (mỗi năm trồng từ 3-4 vụ). Theo đánh giá của ngành chuyên môn việc nhân rộng sản xuất theo hướng công nghệ cao là việc cần thiết bởi không chỉ giúp đẩy mạnh sản xuất tiến tới nền nông nghiệp công nghệ cao, mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô phải tính toán đến đầu ra sản phẩm và chi phí đầu vào.