Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Huyện U Minh Thượng tổ chức Hội nghị tổng kết, biểu dương phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

(13:19 | 10/08/2020)

Thực hiện Công văn số 1029-CV/TU, ngày 06-02-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tổ chức Hội nghị tổng kết, biểu dương phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp giai đoạn 2016-2020. Sáng ngày 04/8/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy U Minh Thượng tổ chức Hội nghị tổng kết, biểu dương phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020, đồng thời biểu dương, khen thưởng các mô hình tập thể và cá nhân điển hình. Đến dự có đồng chí Phan Thành Đức - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Xuân Thắng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện; đồng chí Phạm Văn Út – HUV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Phó Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện; đồng chí Lê Tiến Dũng –HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự còn các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các xã và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

 

Qua 05 năm triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn Đảng bộ huyện đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi. Nhận thức và tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị về phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng được nâng lên và đi vào chiều sâu , đồng thời được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng; nhiều mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng, thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị nói riêng và của Đảng bộ huyện nói chung. Qua kết quả phát động phong trào thi đua dân vận khéo, toàn huyện giai đoạn 2016-2020 có 635 mô hình tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thể hiện sự sáng tạo, đổi mới của phong trào quần chúng và chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể hai cấp. Qua thẩm tra, bình xét toàn huyện giai đoạn 2019-2020, có 266 mô hình được công nhận cấp cơ sở, có 61 mô hình cấp huyện, bao quát trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng dựng chính quyền, hệ thống chính trị... từ đó đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận khéo trong tình hình mới. Điển hình là một số mô hình tiêu biểu như: “Tổ dần đổi công” của Chi Hội phụ nữ ấp Đặng Văn Do, xã Thạnh Yên; mô hình “quỹ xoay vòng sửa chữa nhà đồng đội” của Chi hội Cựu chiến binh ấp Minh Dũng, xã Minh Thuận; mô hình “Tổ sửa chữa cầu lộ, GTNT” của Chi hội Hội Nông dân ấp Xẻo Kè, xã Thạnh Yên; mô hình “Câu lạc bộ ngân hàng máu sống” của Hội Chữ thập đỏ xã Minh Thuận;…

Tại hội nghị này, đồng chí Đặng Xuân Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong huyện đạt được trong những năm qua và lưu ý một số vấn đề trọng tâm trong thời gian tới như sau:

- Một là, Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về công tác dân vận và dân vận khéo, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Phải luôn xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

- Hai là, Phải thường xuyên tổ chức bồi dưỡng phương pháp công tác dân vận và dân vận khéo cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức. Cụ thể là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có ý thức, tinh thần tôn trọng và trách nhiệm phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, rèn luyện, nâng cao ý thức, phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; đồng thời phát huy cao độ tính tiền phong gương mẫu, phải linh hoạt, phải nhạy bén, sáng tạo, xác định đúng, trúng các công việc cấp bách và cần thiết để xây dựng phong trào có hiệu quả.

- Ba là, Quan tâm lãnh đạo công tác dân vận và phong trào Dân vận khéo; thường xuyên đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể cụ thể có xác định lộ trình thời gian thực hiện; phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên cùng nhau thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép các nội dung của phong trào thi đua Dân vận khéo với các phong trào, cuộc vận động của Đảng gắn với thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

- Bốn là, Để mô hình dân vận khéo có hiệu quả, đòi hỏi từng cấp ủy cần phải có chủ trương, biện pháp, kế hoạch cụ thể và sát thực tiễn, đồng thời phải thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước quy trình như: lựa chọn mô hình, dự kiến nhân sự, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp dân vận, đặc biệt là phải tạo được các điều kiện cần thiết cho công tác dân vận, quá trình thực hiện cần tổ chức rút kinh nghiệm mô hình, nhân rộng mô hình điển hình mới....

- Năm là, Công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo phải được đánh giá thường xuyên, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng... nhất là phải làm tốt công tác kiểm tra để đánh giá các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo đã được thực hiện đến đâu, có ưu, khuyết điểm, hạn chế gì để từ đó có định hướng và biện pháp giải quyết nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn.

- Sáu là, Ban Dân vận Huyện ủy và khối Vận các xã cần triển khai có hiệu quả các hình thức dân vận, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường bám cơ sở, bám sát nhân dân, chú trọng việc đối thoại trực tiếp với dân, nắm chắc những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm và thu nhập của dân, qua đó phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan giải quyết tốt và kịp thời kiến nghị, đề xuất chính đáng của dân, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đảng bộ trong năm 2020 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện công nhận 61 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp huyện giai đoạn 2019-2020; Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho 04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020; Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 20 tập thể có thành tích tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020./.