Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp chuyên đề), nhiệm kỳ 2016-2021

(07:56 | 13/08/2020)

       Ngày 11/8/2020, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo chương trình kỳ họp, Hội đồng nhân dân xem xét thông qua báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách năm 2019 và 07 Tờ trình của UBND huyện, gồm: Tờ trình về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; phê duyệt kết dư ngân sách huyện năm 2019; sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện để mua tài sản và thiết bị cho các đơn vị trên địa bàn huyện; bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vốn năm 2021và Tờ trình về công tác cán bộ.

          Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân đã thảo luận và thống nhất cao với các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện và đã biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện (trong đó thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Tiến Dũng do nghỉ hưu; Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Võ Thị Tuyết Nhung.