Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Xã Hòa Chánh huyện U Minh Thượng được công nhận xã Nông thôn mới

(15:08 | 12/01/2021)

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Hòa Chánh đạt chuẩn Nông thôn mới, đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hòa Chánh phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM và Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” trên toàn quốc.

Mà Cụ thể hóa thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Đảng bộ và nhân dân huyện U Minh Thượng không ngừng nổ lực, phấn đấu, đến nay xã Hòa Chánh là 01 trong 04 xã của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, mặc dù xuất phát điểm của xã còn thấp, vào năm 2013, chỉ mới đạt 06/19 tiêu chí, kinh tế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, hạ tầng giao thông kém phát triển, thu nhập của người dân vẫn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao,... Nhưng với truyền thống cần cù lao động, sáng tạo, tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nơi đây luôn phấn đấu vươn lên, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện tốt các vấn đề văn hóa –xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Qua quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của xã đã có sự thay đổi rõ rệt, kết cấu hạ tầng như: giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển khá đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định và từng bước phát triển bền vững, phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch và sản xuất theo hướng tập trung, hợp tác, tạo ra nhiều mô hình sản xuất, liên kết đã mang lại hiệu quả kinh tế như mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, mô hình nuôi tôm lúa,… Qua đó, đã góp phần nâng thu nhập của người dân đạt 50,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,77%, đây là kết quả đáng ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hòa Chánh.

Việc xây dựng xã Hòa Chánh đạt chuẩn NTM như hôm nay phải tốn nhiều thời gian, công sức, tiền của và gặp rất nhiều khó khăn. Đó là cả một quá trình đoàn kết, chung sức, chung long của cả hệ thống chính trị và nhân dân mới đạt được như ngày hôm nay nhưng việc giữ vững, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại là việc khó hơn rất nhiều, chính vì thế, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và Nhân dân xã trong thời gian tới cần phải tập trung nhiều hơn nữa, trong đó cần quan tâm một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng NTM, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, hình thành ý thức, phát huy tính tự giác trong cán bộ và quần chúng Nhân dân, có kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí, giữ vững danh hiệu NTM; đồng thời, hướng tới xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu cho vai đoạn tiếp theo.

2. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phát huy thế mạnh của xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến mọi tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp để chung tay, góp sức xây dựng NTM, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.

3. Xác định rõ bước đi đột phá nhằm khai thác thế mạnh của địa bàn mình, tập trung phát triển kinh tế xã hội, chỉ đạo hỗ trợ, tạo điều kiện khuyến khích, duy trì và phát triển kinh tế tập thể, tổ chức nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết, hỗ trợ nông dân sản xuất và xây dựng chuỗi sản xuất, tiêu thụ các cây trồng thế mạnh của xã, đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân một cách bền vững.

4. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nâng chất các tiêu chí, trong đó trú trọng việc nâng cấp, bảo dưỡng, sử dụng tốt các công trình đã được xây dựng, vận động Nhân dân nâng cấp nhà ở, tăng tỷ lệ mua BHYT toàn dân, phấn đấu từng bước tỷ lệ ấp, xã không còn hộ nghèo, tăng hộ khá giàu, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công, tiếp tục xây dựng cảnh quang môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp, duy trì phát huy, phát triển tổ NDTQ đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hướng tới mục tiêu không có tội phạm, làm sao cho làng xóm yên vui, gia đình hạnh phúc.