Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

HUYỆN U MINH THƯỢNG CÓ TÂN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

(13:25 | 07/01/2021)

Ngày 07/01/2021, tại kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân (HĐND) Huyện U Minh Thượng khóa II đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện. Theo đó, ông Nguyễn Quốc Khởi – Uỷ viên thường vụ - Phó chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 23/24 đại biểu có mặt đồng ý.

        Ông Nguyễn Quốc Khởi, sinh ngày 07/8/1973; dân tộc Kinh; quê quán: xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang; tham gia cách mạng năm 1990; vào Đảng năm 1996; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

          Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quốc Cường, nguyên Chủ tịch UBND huyện và ông Trương Thanh Nghĩa, nguyên Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện do chuyển công tác khác.

 

Bảo đô