Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

(12:13 | 28/01/2021)

Ngày 26/01/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Bí thư Huyện ủy, cùng các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó bí thư các Chi, Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND các xã; Chuyên viên các Ban Đảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện. Tại hội nghị, các đại biểu tiếp thu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 04-KH/HU, ngày 12-10-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường – Bí thư Huyện ủy triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhấn mạnh cần tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để cuối nhiệm kỳ thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; đồng thời thực hiện tốt chủ đề của Đại hội: “Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng vươn lên, đảm bảo an ninh trật tự, huy động nguồn lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025”.

Thanh Vũ - CV VP HĐND&UBND huyện