Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Tháo gỡ khó khăn tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Thứ Hai đến Công sự và Dự án đầu tư xây dựng đường ven sông Cái Lớn.

(16:49 | 10/02/2020)

 

Ngày 10 tháng 02 năm 2020, UBND huyện U Minh Thượng làm việc với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh; đơn vị tư vấn; đơn vị thi công và ngành chuyên môn huyện, UBND xã Thạnh Yên, Thạnh Yên A và xã Hòa Chánh để nghe báo cáo, tháo gỡ khó khăn tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Thứ Hai đến Công sự và Dự án đầu tư xây dựng đường ven sông Cái Lớn. Đây là 02 công trình mục tiêu nhằm giải quyết thách thức đối với mạng lưới giao thông, đáp ứng giao thương hàng hóa thuộc tiểu vùng U Minh Thượng, nhằm từng bước thiết lập mạng lưới giao thông liên tục và đồng bộ, kết hợp với tát cả các phương thức vận tải, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh cũng như an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển trong quá trình hội nhập. Cụ thể thực hiện từng dự án như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình từ Thứ Hai đến Công Sự, huyện An Biên và U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số: 1214/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh. Tổng vốn đầu tư 199,998 tỷ đồng, giá trị hợp đồng 165,761 tỷ đồng; thời gian thực hiện năm 2019-2023; đến nay giá trị thực hiện đạt 1,7 tỷ đồng, đạt 1% giá trị hợp đồng.

- Dự án đầu tư xây dựng đường ven sông Cái Lớn (đi qua huyện An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và một phần của huyện Gò Quao) theo Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh. Tổng vốn đầu tư 309 tỷ đồng, giá trị hợp đồng 210 tỷ 167 triệu đồng; thời gian thực hiện năm 2017-2020; đến nay giá trị thực hiện đạt 28,312 tỷ đồng, đạt 13,4% giá trị hợp đồng.