Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020

(08:48 | 13/02/2020)

           Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 30/UBND-CAH V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020.

Để tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thời gian tới, nhất là mùa khô năm 2020, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc một số nội dung, cụ thể như sau:

          - Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (Chỉ thị 47-CT/TW), Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện về triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

          - Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH. Thường xuyên đưa tin, bài trên hệ thống phát thanh nhằm tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để người dân nắm, tổ chức thực hiện.

          - Công an huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH huyện xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ kiểm tra, phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Điện lực huyện và các đơn vị có liên quan kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy từ hệ thống, thiết bị điện; hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng an toàn điện và các chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trong phạm vi quản lý. Tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, nơi tập trung đông người như: chợ, khu dân cư, nhà liền kề, nhà ở kết hợp kinh doanh, kho chứa hàng hóa dễ cháy… Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC, tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở sai phạm theo quy định của pháp luật.

          Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng xây dựng phát triển phong trào toàn dân PCCC và CNCH sâu rộng, nhất là củng cố lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và lực lượng dân phòng; đồng thời tăng cường công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng này.

          - Hạt Kiểm lâm liên huyện Vĩnh Thuận – U Minh Thượng thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về dự báo, cảnh báo cháy rừng để có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời có hiệu quả; tổ chức chữa cháy kịp thời các vụ cháy rừng mới phát sinh, không để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng; tăng cường kiểm tra trách nhiệm, quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng; duy trì tốt việc phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, BCH Quân sự trong việc kiểm tra, truy quét, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tình trạng phá rừng, bao chiếm, mua bán đất rừng trái pháp luật.

          - Yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, nơi nào để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì người đứng đầu đơn vị, tổ chức nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện kịp thời nguy cơ dẫn đến cháy, nổ; dọn dẹp vệ sinh, phát hoang bụi rậm tạo mỹ quan đơn vị, góp phần ngăn ngừa các vụ cháy xảy ra tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

- Ủy ban nhân dân các xã đề cao vai trò trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý Nhà nước về PCCC theo phạm vi quản lý. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng và quan tâm đầu tư kinh phí trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ./.