Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

UBND huyện U Minh Thượng ban hành công văn chỉ đạo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

(13:10 | 09/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV 152 UB.signed.pdf