Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

UBND huyện Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn huyện

(15:24 | 30/06/2020)

Ngày 25/6/2020, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai; tiềm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện tổ chức tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch UBND huyện-Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện.

Nhìn chung, công tác  phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2019 trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả khá tốt; các cấp, các ngành và xã đã xây dựng và triển khai khá tốt kế hoạch, phương án PCTT&TKCN đã đề ra, từ đó góp phần không thiệt hại về người.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác PCTT&TKCN cũng còn không ít tồn tại, hạn chế như: chưa thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân chủ động phòng ngừa thiên tai; việc khắc phục hậu quả thiên tai còn chậm, hiệu quả chưa cao; trang bị phương tiện phòng chống thiên tai còn ít so yêu cầu; công tác phối hợp giữa các lực lượng, các ngành chức năng còn hạn chế, quy chế chưa rõ ràng; việc thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ” chưa thật sự tốt và đáp ứng yêu cầu.

Trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống thiên tai. Các cấp, các ngành, UBND xã cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, của người dân và cộng đồng về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn góp phần làm giảm thiểu những tác động cực đoan của thiên tai.

- Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ uy PCTT;TKCN và phòng thủ dân sự; ban hành quy chế hoạt động, phân công rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng thành viên để bảo đảm hiệu quả hoạt động của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp.  

- Thực hiện có hiệu quả phương châm “Bốn tại chỗ” trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời xây dựng Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, rà soát nắm chắc phương tiện trong nhân dân để phục vụ công tác phòng chống thiên tai khi cần thiết…./.