Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

UBND huyện ban hành công văn về việc Đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư năm 2021 để chuẩn bị công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện U Minh Thượng

(11:53 | 21/07/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV 202 UB.signed.pdf