Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

ỦY Ban nhân dân huyện U Minh Thượng mở cống trên tuyến Đê bao ngoài vùng đệm thuộc địa bàn xã Minh Thuận và An Minh Bắc

(10:01 | 06/08/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TB 312 UB.pdf