Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Thông báo lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của UBND huyện U Minh Thượng

(14:27 | 24/09/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TB 317a UB.signed.pdf