Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

An ninh - Quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

UBND huyện Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện U Minh Thượng

(12:07 | 21/05/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QD 1184 UB.signed.pdf