Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

An ninh - Quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo tiếp tục tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen

(07:22 | 12/12/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV 354 UB.signed.pdf