Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn hóa, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người và dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện U Minh Thượng

(13:39 | 24/03/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD 942 UB.signed.pdf