Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn hóa, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Thông báo của BCĐ Liên ngành về vệ sinh ATTP về việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020

(12:03 | 21/05/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB 01 BCD.pdf