Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn hóa, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức Lễ công nhận ấp Đạt chuẩn văn hóa 05 năm liền giai đoạn 2016 - 2020

(09:40 | 26/01/2021)

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện U Minh Thượng tổ chức lễ công nhận ấp An Thoại, xã An Minh Bắc đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền (giai đoạn 2016-2020). Tại buổi lễ, Ông Huỳnh Phước Tỷ - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo huyện đã trao quyết định công nhận ấp văn hóa cho ấp An Thoại, xã An Minh Bắc và đã đánh giá cao kết quả vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Ban vận động ấp. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, người dân sinh sống tại ấp An Thoại nói riêng cũng như người dân trên địa bàn huyện U Minh Thượng nói chung đã hiểu, thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từ đó nhân dân đồng tình hưởng ứng, đưa chất lượng của phong trào ngày càng cao. Mọi người, mọi nhà trong huyện cùng nhau đoàn kết, ý thức giữ gìn thuần phong mỹ tục, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; ngăn chặn hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; các tệ nạn xã hội từng bước bị đẩy lùi, đời sống nhân dân ngày càng phát triển.

Bích nhiểu - CV VP HĐND&UBND huyện