Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn hóa, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện U Minh Thượng

(08:24 | 27/01/2021)

Nhằm góp phần giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động của đại dịch Covid-19 ổn định cuộc sống, yên tâm đón tết . Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện U Minh Thượng tổ chức trao quà cho những hộ gia đình thật sự khó khăn bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 không nằm trong nhóm các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Qua đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao 250 suất quà cho các đối tượng là lao động tự do (phụ hồ, bóc vát, làm nail…) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các xã Thạnh Yên, An Minh Bắc, Vĩnh Hòa, Thạnh Yên A với tổng số tiền 125.000.000 triệu đồng.

Bích nhiểu - CV VP HĐND&UBND huyện