Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

QUA 4 NĂM XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

(15:02 | 09/07/2015)

 Thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, việc xây dựng giao thông nông thôn ở huyện U Minh Thượng đã có sự phát triển đáng kể. Nhiều chương trình, dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách và cộng đồng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở một huyện vùng sâu.

 

Qua 4 năm, xây dựng giao thông nông thôn ở huyện U Minh Thượng giai đoạn 2011-2014 đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, huyện đã đầu tư xây dựng mới 209,7km đường giao thông nông thôn bằng bê tông, cốt thép, với tổng kinh phí xây dựng 90 tỷ 522 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách 45 tỷ 261 triệu đồng, nhân dân đóng góp 27 tỷ 157 triệu đồng, vốn huy động doanh nghiệp 18 tỷ 104 triệu đồng. Đến nay, toàn huyện hiện có 187,5 km đường giao thông nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 67,93%.

Từ việc phát triển của hệ thống giao thông, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương hàng hóa dễ dàng cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.