Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 16/6/2022 đến ngày 30/6/2022)

(08:21 | 21/06/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TB 214 UB-06202022092631.pdf