Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/8/2022)

(09:08 | 02/08/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TB 229 UB-08022022025222.pdf