Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY MỞ RỘNG SỞ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

(15:10 | 09/07/2015)

 Ngày 29/6/2015, Đảng bộ huyện U Minh Thượng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Huyện ủy mở rộng sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

 

 6 tháng đầu năm 2015, tình hình thời tiết nắng hạn kéo dài, giá cả thị trường biến động, nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và sự đoàn kết nhất trí cao của nhân dân đã góp phần đưa kinh tế đảng bộ huyện phát triển khá, tổng giá trị sản xuất Nông – Lâm - thuỷ sản đạt 1.639 tỷ 073 triệu đồng đạt 56,27% nghị quyết, tăng 15,5% so cùng kỳ. Diện tích lúa đông xuân và lúa mùa đã thu hoạch 23.803 ha, năng xuất bình quân đạt 5,8 tấn/ha, sản lượng 137.481 tấn, đạt 66% nghị quyết; vụ hè thu gieo sạ 7.972 ha, đạt 66,43% kế hoạch, khả năng đến cuối tháng 6 sẽ giao sạ dứt điểm; diện tích thả nuôi tôm 6.130,5ha, vượt 11,4% kế hoạch, đã thu hoạch 1.384,9ha, năng suất bình quân 154,9 kg/ha; thả nuôi cá các loại 2.090ha, đạt 40% kế hoạch.
Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng đạt 336 tỷ 163 triệu đồng, đạt 51,93% nghị quyết, tăng 2,46% so cùng kỳ. Giá trị giải ngân vốn xây dựng cơ bản 48 tỷ 710 triệu đồng, đạt 48% kế hoạch. Tiển khai thi công 38 hạng mục công trình, hoàn thành 10,76 km, đạt 37,76 % nghị quyết; đồng thời nghiệm thu đưa vào sử dụng 13 hạng mục công trình giao thông chuyển tiếp, chiều dài 26,99km. thi công 18/24 công trình thuỷ lợi, vốn đầu tư 8 tỷ 621 triệu đồng; khối lượng hoàn thành đạt 60-80%. Thu ngân sách 9 tỷ 467 triệu đồng, đạt 55,2% dự toán tỉnh giao, trong đó thu cân đối qua ngân sách đạt 52,99%. Chi ngân sách 129 tỷ 613 triệu đồng, chiếm 54,02 % dự toán. Tổng dư nợ cho vay của ngân hàng Nông nghiệp huyện 235 tỷ 120 triệu đồng, ngân hàng chính sách xã hội huyện 149 tỷ 130 triệu đồng. Đặc biệt là tập trung chỉ đạo Đảng bộ các xã, chi bộ sở sổ tiến hành tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ, đến nay đã có 6/6 xã và chi bộ cơ sở tổ chức Đại hội xong, lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh được củng cố kiện toàn, đời sống đại bộ phận nhân dân tiếp tục được cải thiện nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ II đề ra./.