Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Chính sách đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết HĐND huyện phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện U Minh Thượng

(11:33 | 21/08/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; NQ 39 HD.pdf