Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

(09:50 | 22/09/2021)

      Tại Nghị quyết về phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội. Chính phủ yêu cầu tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: sổ sức khỏe điện tử, sổ tay điện tử hướng dẫn phòng, chống, điều trị COVID-19. Việc triển khai Chính phủ điện tử nói chung và Nghị quyết số 17/NĐ-CP nói riêng tiếp tục triển khai thực hiện và đạt kết quả nhất định. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử tiếp tục được đẩy mạnh; Thực hiện chuyển đổi số quốc gia tiếp tục được quan tâm thúc đẩy phát triển, đặc biệt là các nền tảng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

       Thực hiện Công văn số 6922/VP-KGVX ngày 11/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17/NĐ-CP.

        - Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2020.

       - Tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

        - Theo dõi, tham mưu xử lý kịp thời các phản ánh kiến nghị và dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Lê Hiền