Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Đảm bảo ổn định dịch vụ Internet trong dạy và học trực tuyến trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(13:34 | 23/09/2021)

Thực hiện Công văn số 1461/UBND-KGVX ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch Covid-19; Công văn số 2181/SGDĐT-VP ngày 08/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra dạy học qua môi trường Internet và công tác chuẩn bị cho học sinh đến trường.

          Từ ngày 20/9/2021, học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trên địa bàn huyện U Minh Thượng thực hiện học trực tuyến trên môi trường Internet để đảm bảo khung thời gian học theo quy định gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, qua 03 ngày thực hiện, có nhiều phản ánh của giáo viên, học sinh về hiện tượng nghẽn mạng, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, mốt số nơi chưa có đường truyền phục vụ cho người dân có nhu cầu lắp đặt. Nhằm đảm bảo cho công tác dạy và học trên môi trường Internet trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Trung tâm Viễn thông VNPT, Trung tâm viettel U Minh Thượng quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

          Đảm bảo chất lượng hệ thống đường truyền cung cấp dịch vụ viễn thông ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu dạy và học trực tuyến của giáo viên, học sinh trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

          Có phương án nâng cấp, mở rộng hệ thống đường truyền để hỗ trợ người dân lắp đặt hệ thống mạng phục vụ cho việc học trực tuyến của học sinh. Bố trí tổ, nhóm kỹ thuật tổ chức rà soát, kiểm tra chất lượng đường truyền Internet tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; đồng thời, sẵn sàng xử lý các sự cố về đường truyền để nâng cao chất lượng các dịch vụ viễn thông, nhất là các dịch vụ phục vụ dạy học trực tuyến trên địa bàn.

          Đề nghị Trung tâm Viễn thông VNPT, Trung tâm Viettel U Minh Thượng triển khai thực hiện nội dung này./.

Nguyễn Hường - CV