Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Hỗ trợ sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện

(13:18 | 24/09/2021)

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-SNNPTNT ngày 19/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về tổ chức sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản, thủy sản, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 24/9/2021 hỗ trợ sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch, UBND huyện giao cho các ngành và UBND các xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch đề ra. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan, UBND các xã theo dõi tổng hợp tình hình. Định kỳ tổng hợp báo cáo về UBND huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh theo quy định. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Trung tâm kinh tế hợp tác -CCD (Thuộc Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp & PTNT II - Bộ Nông Nghiệp và PTNT) nhằm kích cầu tiêu thụ nông sản. Đồng thời, tăng cường liên kết, kết nối với các doanh nghiệp, công ty tiêu thụ hàng hóa cho người dân không để xảy ra tình trạng hàng hóa tiêu thụ không được. Phối hợp với Công An huyện, BCH Quân sự huyện trong chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa.

Công an và Ban Chỉ huy Quân sự huyện, phối hợp với ngành Nông nghiệp trong công tác chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid - 19, xác định các mặt hàng cần thiết để phục vụ sản xuất của người dân. Tạo điều kiện thuận lợi việc lưu thông cung ứng cũng như vận chuyển các mặt hàng cần thiết (con giống, thức ăn, phân bón, thuốc, hàng hóa nông sản…) để phục vụ sản xuất và tiêu thụ trong suốt quá trình sản xuất của người dân, không để xảy ra tình trạng đứt gãy cung ứng hàng hóa.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, phối hợp đề nghị các tiểu thương, siêu thị ưu tiên thu mua các sản phẩm nông sản của người dân trên địa bàn. Chủ động phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT nắm tình hình sản xuất của người dân, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, liên kết tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm đầu ra và tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiêu thụ nông, thủy sản trong thời gian từ nay đến cuối tháng 12 năm 2021. Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện trong việc thẩm định và trình ký giấy xác nhận đi đường của các tổ chức, cá nhân, ưu tiên các trường hợp thu mua, vận chuyển và thu hoạch nông sản.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện, tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tổ chức duy trì sản xuất và phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong khâu sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản, nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Ủy ban nhân dân các xã, căn cứ kế hoạch này và thực tế tình hình sản xuất của từng xã, xây dựng kế hoạch cụ thể về tổ chức sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ nông sản theo điều kiện thực tế từng xã gửi về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổng hợp). Chỉ đạo rà soát từng đối tượng, diện tích cây trồng, vật nuôi, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh. Nắm bắt kịp thời tình hình thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm nông, thủy sản; nhu cầu về giống thuỷ sản, giống lúa, vật tư thủy, vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV … để tiếp tục duy trì sản xuất, tổ chức thực hiện đảm bảo đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn các xã tổng hợp tình hình số phương tiện vận chuyển hàng hóa nông, thủy sản, vật tư nông nghiệp, thủy sản, thú y như: giống, thức ăn, vật tư, phân bón, thuốc BVTV…, nắm bắt tình hình những khó khăn để báo cáo Thường trực UBND huyện nhằm tháo gỡ kịp thời.

Thanh Vũ - CV VP HĐND&UBND huyện