Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh cho học sinh đến trường, năm học 2021-2022

(15:58 | 24/09/2021)

Ngày 21/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 1513/UBND-KGVX về chủ trương cho học sinh đến trường năm học 2021-2022; ngày 24/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 2376/SGDĐT-VP về cho học sinh đến trường. Nội dung cụ thể như sau:

- Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 02/10/2021: tất cả học sinh khối lớp 3 đến khối lớp 12 sẽ học qua môi trường Internet. Riêng khối lớp 1, khối lớp 2 học qua Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang theo Thông báo số 2314/TB-SGDĐT ngày 20/9/2021 của Sở GDĐT về lịch phát sóng dạy học sinh lớp 1 và lớp 2 năm học 2021-2022.

- Từ ngày 04/10/2021: tất cả học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ đến trường học. Riêng trẻ mầm non đến trường từ ngày 18/10/2021.

- Đối với trẻ mầm mon, từ nay cho đến ngày 18/10/2021: không tổ chức học qua môi trường Internet; các nhà trường thực hiện giảng dạy theo hướng dẫn số 1944/SGDĐT-GDTH&GDMN ngày 17/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức, chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Khi học sinh đến trường phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: nhà trường không tổ chức cho học sinh thực hiện chào cờ đầu tuần tập trung tại sân trường, chỉ chào cờ tại lớp; giờ giải lao giữa các tiết học học sinh không tập trung ở sân trường; học sinh phải đeo khẩu trang xuyên suốt từ nhà đến trường, trong lớp học và ngược lại, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế.

- Trước khi học sinh đến trường ít nhất 2 ngày phải tiêu độc, khử trùng theo quy định; khi học sinh vào học nhà trường bố trí có nước và xà phòng để các em rửa tay; có thiết bị đo thân nhiệt và có sổ ghi chép theo dõi sức khỏe cập nhật hằng ngày

Quốc Toàn-BTGHU