Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng và tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

(15:11 | 25/09/2021)

Để thực hiện đạt hiệu quả “mục tiêu kép” và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 24/9/2021 đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng và tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, UBND huyện phân công ngành có liên quan và UBND các xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, tham mưu tăng cường xúc tiến các hoạt động thương mại nhưng phải đảm bảo các điều kiện trong tình hình dịch bệnh; tạo điều kiện cho các cơ sở, tiểu thương trao đổi, lưu thông hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và mua bán của người dân góp phần tăng giá trị sản xuất; thường xuyên nắm bắt tình hình, nhu cầu thị trường. Chủ động phối hợp tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực xây dựng, kinh doanh phải đảm cho công tác phòng, chống dịch và đúng quy định pháp luật. Phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện tham mưu UBND huyện quản lý chặt chẽ việc triển khai các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát để kịp thời tham mưu đề xuất giải pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện.

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, chỉ đạo các đơn vị thi công chủ động xây dựng phương án cụ thể triển khai các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn trình UBND huyện duyệt; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Trong quá trình triển khai thực hiện phải thông tin, báo cáo UBND xã, trung tâm y tế huyện địa điểm công trình xây dựng biết để theo dõi, quản lý để làm tốt công tác giám sát chất lượng công trình và công tác phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên báo cáo tiến độ, tình hình triển khai thực hiện về Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công kịp thời.

Trước và trong quá trình triển khai thực hiện phải thông tin, báo cáo UBND xã có công trình biết để theo dõi, quản lý và cam kết kèm theo danh sách công nhân, người lao động. Thường xuyên báo cáo tiến độ, tình hình triển khai thực hiện về Ban chỉ đạo để tham mưu, đề xuất, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công.

Chỉ đạo, điều hành dự án phải triển khai đầy đủ các biện pháp và hướng dẫn về phòng, chống dịch theo quy định. Tại các công trường, lán trại, nơi làm việc của các nhà thầu thi công phải trang bị đầy đủ các thiết bị y tế, bố trí lực lượng tổ chức đo thân nhiệt, có sổ sách ghi chép và yêu cầu công nhân rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào làm việc. Trong quá trình làm việc, mọi người đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Thường xuyên nhắc nhỡ công nhân tránh tập trung đông người, đảm bảo khoảng cách trong quá trình thi công và thời gian nghỉ tại công trường.

Bố trí, phân công nhân viên giám sát công trình, gắn trách nhiệm trực tiếp giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hàng ngày của các nhà thầu thi công.

- Trung tâm y tế huyện, chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các xã tổ chức thẩm định, kiểm tra các điều kiện phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng theo quy định của bộ y tế.

- Ủy ban nhân dân các xã, tổ chức triển khai nội dung kế hoạch này đến tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện biết để thực hiện. Đối với thầu xây dựng nhà ở riêng lẻ của người dân, yêu cầu nhà thầu lập danh sách cam kết và có giấy xác nhận đi lại của từng người.

Căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch sản xuất theo mức độ cụ thể, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhưng phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao nhận thức, ý thức của Nhân dân không được lơ là, chủ quan với dịch bệnh để góp phần cùng với chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh, từng bước ổn định đời sống. Chỉ đạo có chốt kiểm soát dịch, giáp ranh địa bàn liên huyện, liên tỉnh phải quản lý chặt chẽ người và phương tiện khi ra, vào địa bàn huyện.

Kiểm tra phương án, kế hoạch thực hiện công trình, theo dõi, quản lý danh sách công nhân, người lao động, kỹ thuật, cam kết của nhà thầu thực hiện tại công trình phải đảm bảo yêu cầu an toàn phòng dịch, kể cả nhà dân. Phối hợp với các chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện tạo điều kiện cho các nhà thầu triển khai thi công vừa đảm bảo tiến độ và phòng, chống dịch Covid-19.

Chỉ đạo các chốt kiểm soát tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công, các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu vào thi công công trình về điều kiện lưu thông, điều kiện phòng chống dịch theo quy định.

Kịp thời phản ánh, báo cáo về UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện những trường hợp công nhân, người lao động, kỹ thuật thực hiện tại công trình, nhà ở có nghi ngờ, có biểu hiện liên quan đến dịch bệnh Covid-19 để xử lý kịp thời./.