Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Hội Khuyến học huyện U Minh Thượng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2025.

(14:52 | 20/10/2021)

 

Chiều 19-10, Hội Khuyến học huyện U Minh Thượng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2025. Đại hội bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2025; đồng chí Lê Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học huyện khóa III. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV gồm 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Theo báo cáo tại Đại hội, Hội Khuyến học huyện hiện có 11.629 hội viên, đạt 18,33% so với tổng dân số của huyện. Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp Hội vận động được 9,905 tỷ đồng gồm tiền mặt và vật chất như xe đạp, cắp sách, tập, viết, quần áo học sinh… hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp các em có điều kiện vươn lên học tốt. Hội tích cực triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với các mô hình như câu lạc bộ ươm mầm ước mơ, câu lạc bộ gia đình học tập. Tính đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020, toàn huyện công nhận 13.609 gia đình học tập, 25 dòng học tập, 89 đơn vị học tập.

Nhiệm kỳ 2021-2025, Hội Khuyến học huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo sự chỉ đạo của cấp trên, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ở địa phương. Quan tâm kiện toàn, phát triển tổ chức Hội và hội viên; nâng chất lượng, hiệu quả thực hiện các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và công dân học tập. Hội đề ra chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ làm công tác Hội, 80% hội viên trở lên được tuyên truyền, tiếp thu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình học tập. Phát triển mới 2.000 hội viên trở lên, đưa tỷ lệ hội viên đạt 21% trở lên so dân số hiện tại toàn huyện. Vận động quỹ khuyến học trên địa bàn hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao. Đến năm 2025, công nhận danh hiệu gia đình học tập hàng năm đạt 93% trở lên, dòng họ học tập đạt 70% so với đăng ký…

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2020.

 

Hiền nhân