Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Huyện U Minh Thượng hoàn thành hỗ trợ người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh, thành phố khác về địa bàn huyện đợt 1.

(13:37 | 22/10/2021)

Nhằm triển khai hỗ trợ kịp thời người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tạm ứng kinh phí hỗ trợ cho người dân tỉnh Kiên Giang từ các vùng dịch trở về địa phương (đợt 1) cho UBND các huyện, thành phố; Công văn số 7868/VP-KT ngày 11/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 326-TB-VPTU về hỗ trợ cho người dân Kiên Giang từ vùng dịch trở về. UBND huyện xây dựng kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 15/10/2021 về hỗ trợ người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh, thành phố khác về huyện U Minh Thượng (đợt 1 từ ngày 01 – 07/10/2021), đến nay UBND các xã đã hoàn thành hỗ trợ đợt 1 cho 2.378 người với tổng số tiền 3.567.000.000 đồng./.

Bích nhiểu