Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện công tác tiêm chủng phòng Covid-19 trên địa bàn huyện U Minh Thượng (tính đến ngày 24/10/2021):

(16:59 | 25/10/2021)

- Đợt 1: Thời gian triển khai: Từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến ngày 6 tháng 5 năm 2021. Kết quả đã tiêm: 666/520 đạt 128 % (mũi 1).

- Đợt 2: Thời gian triển khai: Từ ngày 22 tháng 6 năm 2021 đến ngày 25 tháng 6 năm 2021. Kết quả đã tiêm: 705/634 liều đạt 111% (mũi 1).

- Đợt 3: Thời gian triển khai: Từ ngày 02 tháng 8 năm 2021 đến ngày 10 tháng 8 năm 2021. Kết quả đã tiêm: 5.984/5.605 đạt 107 % ( Mũi 1: 5.252; mũi 2: 732).

- Đợt 4: Thời gian triển khai: Từ ngày 24 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30 tháng 8 năm 2021. Kết quả đã tiêm: 2.803/2.656 đạt 107%  (Mũi 1: 1.021; Mũi 2: 1.782)

- Đợt 5: Thời gian triển khai: Từ ngày 30 tháng 9 năm 2021 đến ngày 04 tháng 10 năm 2021.  Kết quả đã tiêm: 3.875/3.313 đạt 117% (mũi 1).

- Đợt 6:  Chia thành 2 lần tiêm: Lần 1 từ ngày 14-19/10/2021 (mũi 1); Lần 2 từ ngày 04-09/11/2021 (mũi 2). Kết quả đã tiêm được 15.092 người/15.200 người đạt 99% (mũi 1: 14.888; mũi 2: 204).

- Đợt 7: Thời gian thực hiện từ 22/10 đến 28/10/2021. Tính đến ngày 24/10/2021 đã tiêm 3.942/8.820 người đạt 44,69% (mũi 2).

- Tỷ lệ phần trăm các nhóm tuổi đã được tiêm vắc xin:

+ Số người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin 26.407 người/59.337 người (chiếm tỷ lệ 44,5%), trong đó số người đã tiêm đủ 2 liều 6.660 người (chiếm tỷ lệ 11,22%).

          + Số người từ 65 tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin 971 người/7.133 người (chiếm tỷ lệ 13,6%), trong đó số người đã tiêm đủ 2 liều 971 người (chiếm tỷ lệ 13,6%).

          + Số người từ 50 tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin 5.848 người/11.869 người (chiếm tỷ lệ 49,2%), trong đó số người đã tiêm đủ 2 liều 5.848 người (chiếm tỷ lệ 49.2%).

BẢO ĐÔ