Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Kết quả tiêm phòng Vắc xin Covid-19 trên địa bàn huyện U Minh Thượng (tính đến 07 giờ ngày 19/11/2021)

(15:17 | 20/11/2021)

           - Số người từ 15-17 tuổi được tiêm 1 mũi vắc xin là 3.197 người;

          - Số người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1 là 40.428/47.160, đạt 85,72% (số liệu đã chốt với các xã đã báo cáo về tỉnh 45,209 đạt 95,86%, chênh lệch thiếu 4.781 liều), đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tiêm vét mũi 1 thêm 4.781 liều, thực hiện từ ngày 18-21/11/2021, báo cáo tỉnh;

          - Số người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm đủ 2 mũi là 21.256/47.160 người, chiếm tỷ lệ 45,07%;

          - Số người từ 50 tuổi trở lên đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin là 12.436 người/14.067 người, chiếm tỷ lệ 88,41%;

          - Số người từ 65 tuổi trở lê đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin là 4.328 người/5.352 người, chiếm tỷ lệ 80,87%;

          Tình hình nhập liệu: Tổng mũi tiêm báo cáo trên cổng thông tin Bộ Y tế đến ngày 16/11/2021 là 68,388 liều, tổng số nhập được 58,045 liều, tồn 10.043 liều chưa nhập.(Qua rà soát: An Minh Bắc còn 2.900, Minh Thuận: 5.398, Thạnh Yên A: 914 và Trung tâm Y tế: 82. Số còn lại chờ tiêm vét nhập bổ sung).

Bảo Đô